banner_vtn_aug
Neuroscience Center : Vejthani Hospital
http://www.vejthani.com
Talk to Doctor
Appointment
Plan your visit to Vejthani Hospital
|

ศูนย์สมองและระบบประสาท ( Neuroscience Center )

อีกปรากฏการณ์ทางการแพทย์อันยิ่งใหญ่ ของการรวม คณะอาจารย์แพทย์ทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ ด้านการรักษา โรคทางด้านสมองและระบบประสาทแขนงต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาล เฉพาะทาง เทคนิเชียน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีประสบการณ์ รวมถึงหอผู้ป่วยเฉพาะทางด้านสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในการดูแลรักษา ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวอย่างครบวงจร โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาท่านด้วยมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล

การให้บริการตรวจรักษาเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. อายุรกรรมสมอง (Neurology) รักษาโรคหรืออาการทางระบบประสาท อาทิเช่น

- โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke ) ทั้งหลอดเลือดสมองตีบตันและหลอดเลือดสมองแตก
- อาการปวดศีรษะ ปวดร้าวที่ใบหน้า ( Headache , Facial Pain )
- อาการเวียนศีรษะ วูบ เป็นลม บ่อย ( Vertigo , Syncope )
- อาการปวดเรื้อรัง (Chronic Pain) เช่น ปวดคอร้าวลงบ่าหรือแขน ปวดหลัง ร้าวลงขา หรือมีอาการชาร่วมด้วย
- โรคนอนไม่หลับ อาการหยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน (Sleep Disorders)
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ ( Movement Disorder s) เช่น โรค Parkinson
- โรคสมองเสื่อม พฤติกรรมผิดปกติ (Dementia, Behavioral Disorders )
- ภาวะเส้นประสาทเสื่อม ชาปลายมือปลายเท้าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Neuropathy)
- โรคลมชัก ( Epilepsy )

2. ศัลยกรรมสมอง (Neurosurgery) รักษาโรคหรืออาการทางระบบประสาทโดยการผ่าตัด เช่น

- โรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Tumor)
- อุบัติเหตุของสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Injury)

3. การตรวจวินิจฉัยทางสมอง (Neurodiagnostic) ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัย หาสาเหตุของอาการหรือโรค ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้รักษาได้ตรงจุด ถูกต้องและรวดเร็ว แบ่งเป็น


3.1 การตรวจวินิจฉัยทางด้านประสาทสรีระวิทยา (Neurophysiologic Studies) ได้แก่
1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG) ทั้งแบบทั่วไป (Routine) และแบบบันทึกภาพวีดีโอ 24 ชั่วโมง (VDO EEG Monitoring)
2. การตรวจความผิดปกติจากการนอน (Polysomnography : PSG / Sleep Lab) เช่น การนอนกรน
3. การตรวจนำกระแสประสาทและกล้ามเนื้อ (Nerve Conduction Studies / Electromyogram: NCS / EMG)

3.2 การตรวจหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง Neurosonology ) ได้แก่
1. การตรวจหลอดเลือดคอ ( Carotid Doppler )
2. การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง ( Transcranial Doppler : TCD )

3.3 การตรวจด้านรังสีวินิจฉัย (Neuroradiology) เช่น
1. การตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดสมองว่ามีการแตก หรือตีบตัน
2. การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI Brain) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของสมอง โดยสามารถตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือด สมองได้ตั้งแต่ระยะแรก
3. การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRA B rain) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง และตรวจหา ความผิดปกติกรณีหลอดเลือดโป่งพอง
4. การฉีดสีทึบแสง (Angiography) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

สถานที่

โรงพยาบาลเวชธานี
ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 5
โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 5400, 5444
โรงพยาบาลเวชธานี 1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Untitled Document


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostic : Ultrasonography : Saline Infused Sonography : Diagnostic Laparoscopy : Hysterosalpingogram
Semen Analysis : Assisted reproductive technologies : In Vitro Fertilization : Intracytoplasmic sperm injection
Preimplantation genetic diagnosis : Biopsy procedures : Laparoscopic surgery
Surgical sperm retrieveal : Conservative surgery

Factsheet : Vision : Management : Achievements : Overseas Office : Insurance Company Partner : Hospital Tour
Plan your visit
: Talk to doctor online : Make an appointment : Find a doctor : Location : Patient Services
Our Cilent Testimonials
: Hospital Photo Gallery

Vejthani International Hospital
Call Center: +66(0)2-7340000 Fax. : +66(0)2-7340044
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240 Asia

Contact Us Now!

Customer Contact :   int_mkt@vejthani.com , webmaster@vejthani.com
http://www.vejthani.com